Preskocit navigáciu


VYHLADÁVANIE

Kalendár udalostí

Predchádzajúci mesiac Nasledujúci mesiac
Január 2018
Po Ut St Št Pi So Ne
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

Hlavné úlohy


21.zmiešaný mechanizovaný prápor je bojovým prvkom 2.mechanizovanej brigády s poslaním:

Podieľať sa na zaručovaní obrany Slovenskej republiky, plnení záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, a podieľať sa na zachovávaní verejného poriadku a bezpečnosti štátu. S ohľadom na organizačnú štruktúru a výzbroj je predurčený na vedenie ofenzívnych a defenzívnych aktivít a je spôsobilý vykonávať hlavné druhy stabilizačných aktivít proti ľahko obrnenému nepriateľovi.

21.zmiešaný mechanizovaný prápor je pripravený:

  • na rozkaz nasadiť svoje sily a prostriedky na území SR na plnenie úloh obrany a ochrany štátu v súlade so zákonom č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov ako súčasť 2. mechanizovanej brigády,
  • podieľať sa na plnení asistenčných úloh na území SR, ktorých cieľom je poskytovať pomoc civilným orgánom, organizáciám a obyvateľstvu pri plnení úloh v čase výnimočného stavu alebo núdzového stavu, pri ktorom sú ohrozené životy a zdravie osôb alebo majetok a pri odstraňovaní jeho následkov (zákon č.42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, zákon č. 666/2004 Z. z. o ochrane pred povodňami, zákon č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov),
  • pripravovať a poskytnúť sily a prostriedky na nasadenie alebo nasadiť určenú časť síl a prostriedkov v súlade s rozhodnutím príslušných orgánov štátu do operácií podľa záväzkov Slovenskej republiky voči medzinárodným organizáciám.

Priority a Rozhodujúce úlohy 21. zmiešaného mechanizovaného práporu Trebišov v roku 2016:  

Na základe zdrojového a rozpočtového rámca  stanovil veliteľ 2. mechanizovanej brigády nasledujúce priority a rozhodujúce úlohy pre 21.zmpr, splnením ktorých má byť podporené úsilie veliteľa 2.mb nasledovne:

Priorita č.1 – Príprava 21.zmpr na použitie pri obrane SR a kolektívnej obrane NATO/EU

Zvýšiť úroveň vycvičenosti práporu a zachovať si schopnosť splniť všetky predurčené poslania pri obrane SR a kolektívnej obrane NATO a EU.

Priorita č.2 – Príprava a udržanie 21.zmpr na plnenie asistenčných úloh a úloh DKM

Udržať pripravenosť vyčlenených síl a prostriedkov 21.zmpr na plnenie asistenčných úloh a úloh domáceho krízového manažmentu na území SR.

Priorita č.3 – Udržanie prvkov pre V4 EU BG / NATO a príprava NC 2013

Udržať vyčlenené sily a prostriedky pre V4 EU BG a 21.mprsk v požadovaných triedach operačnej pohotovosti počas doby pohotovosti.

Priorita č.4 - Reorganizácia 21.zmpr, zavádzanie a príprava na použitie novej výzbroje, techniky a materiálu

 

Realizovať u 21.zmpr stanovené organizačné zmeny. Pokračovať v zavádzaní novej výzbroje, techniky a materiálu, ich zvládnutí a príprave na použitie.

 

Priorita č.5 - Implementácia zákona č. 281/2015 o štátnej službe profesionálnych vojakov

 

 

Implementovať zákon č. 281/2015 o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v podmienkach 21.zmpr.

Skočiť na menu
Share